Můj pohled na magii

Magie je to, co provádíme každý den se svými myšlenkami. Na nás a na nikom jiném záleží, jestli to bude černá nebo bílá magie. Kdo pracuje na druhých, aby pomohl sobě, tak provádí černou magii. Kdo pracuje na sobě, aby pomohl druhým provádí bilou magii.

Rubriky

 
Člověk se ráno probudí a má možnost, jak s tímto dnem naloží. Jestli se bude celý den mračit, nebo se smát. Nikdy to není jen jedna možnost. Prolínají se, ale záleží na tom, čeho je víc.